Dbanie o ekologię
to dla naszej spółki priorytetowa sprawa.

"Przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody nie"

mawiał Arystoteles…
green energy

...dlatego dbanie o nią jest dla nas priorytetem.

Obcowanie z naturą, to dla wielu mistyczny spokój i harmonia.

Razem z nami żyj w zgodzie ze środowiskiem i pamiętaj, aby niedziałający akumulator oddawać w miejsca, gdzie poddany zostanie on profesjonalnemu procesowi recyklingu.

Zdanie starego akumulatora to obowiązek każdego kupującego, ale jak wygląda to względem środowiska?

green energy

Pozostawienie zużytego akumulatora, wyrzucenie na śmietnik czy porzucenie w lesie, to łamanie prawa.

Warto wiedzieć, że tego typu urządzenie posiada substancje szkodliwe dla środowiska, między innymi ołów i jego związki oraz elektrolit. To rozcieńczony kwas siarkowy, bardzo niebezpieczny i żrący, dlatego każdy akumulator powinien być oddany do odpowiedniego punktu.

Akumulator jest produktem, którego można poddać recyclingowi, czyli odzysku odpadów.

Proces ten polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym, w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

(Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.)